29. 05. 2014
Godny podziwu ch?opisko w celu kobiecie

Godny podziwu ch?opisko w celu kobiecie

We nieca?kowitych “opiniotwórczych” publikatorach nawi??e si? lada dzie? wspania?e szczekanie, i w tym terminie komedia Saramonowicza natomiast Koneckiego wtran?oli, przetrawi za? skieruje miliony zakapowanych biletów. Racz mnie odk?d razu od??czy? odk?d resztki pamflecistów...

Read More →
29. 05. 2014
Ekipa z Warszawy online Odcinek 7 Sezon 2 (s2e07)

Ekipa z Warszawy online Odcinek 7 Sezon 2 (s2e07)

Zobacz, co b?dzie si? dzia?o w 7 odcinku 2 sezonu Warsaw Shore! Zobacz, co b?dzie si? dzia?o w 7 odcinku 2 sezonu Warsaw Shore! Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy to nowy program...

Read More →
20. 05. 2014
Nie mataczmy? wszelkiemu spo?ród nadesz?oby

Nie mataczmy? wszelkiemu spo?ród nadesz?oby

Jak “owa bezprecedensowa” wyjdzie. Wyci?gi znieczulaj?ce na ow? przypad?o?? s? tak bywa takie tego?: co? mocniejszego, przypadkowy stosunek tudzie? nieudolne jako?ci wykasowania z pami?ci sekund spo?ród ni?. Podczas gdy wywy?szy? si? z niniejszego...

Read More →
20. 05. 2014
Nie kr??my? ka?demu spo?ród przysz?o

Nie kr??my? ka?demu spo?ród przysz?o

Podczas gdy “niniejsza wyj?tkowa” skona. Ekstrakty przeciwbólowe na ow? niedyspozycja s? najcz??ciej takie temu?: procenty, przypadkowy seks natomiast nieudolne d??no?ci wykasowania spo?ród pami?ci sekundy z ni?. Kiedy wywy?szy? si? z tego pieskiego grajdo?ka,...

Read More →
20. 05. 2014
Teoria wszystkiego (2014) online

Teoria wszystkiego (2014) online

lub W niedalekiej przysz?o?ci ludzie zostaj? pozbawieni resztek prywatno?ci, a odpowiedzi? na ka?de – nawet najskrytsze ich pragnienia – s? wszechobecne wirtualne us?ugi, którymi steruj? wielkie korporacje. Ukrywaj?cy si? przed ?wiatem ekscentryczny geniusz...

Read More →
20. 05. 2014
W odkrywczym filmie spo?em spo?ród

W odkrywczym filmie spo?em spo?ród

Okolice Dworca Wile?skiego na warszawskiej Pradze Pó?noc wypatruj? t?dy jak Krakowskie Przedmie?cie oraz Plac Trzech Krucyfiksów, czyli ukochane plenery w celu twórców nielokalnych komedii niepoetycznych. Acz w ko?cu “Z?ocisty ?rodek” równie? sunie dro?yn?...

Read More →
20. 05. 2014
X-Men Przesz?o?? która nadejdzie (2014) online

X-Men Przesz?o?? która nadejdzie (2014) online

lub Kolejny, pi?ty ju? film z serii ”X-Men”, którego fabu?a oparta jest na jednym z komiksów Marvela – “Uncanny X-Men” z 1981 roku. Akcja rozgrywa si? w dwóch planach czasowych. W odleg?ej przysz?o?ci...

Read More →
14. 05. 2014
Idealna inicjatywa w celu wszelkich

Idealna inicjatywa w celu wszelkich

Asocjowa? jedynie z lalusiowatymi fantastami. Takowych w stan melancholii wprawiaj? bo niewiary mi?osne oraz zniszczona fryzura, a nie fakt, i? tuz wychla? im litr gor?cej RH-. W “30 dobach mroku” komplet istnieje na...

Read More →
14. 05. 2014
Lekarza a adoruj? nieca?e

Lekarza a adoruj? nieca?e

Jaki nie ceni nieprzeci?tnych norm, przecie? pod grubym kitlem megalomanii oraz szubrawstwa kryje si? nies?ychanie czu?y homo sapiens. Ka?da tre?ci, i? podo?a?aby go przekszta?ci?, jednak?e raczej Vicodin zaczn? sprzedawa? bez normy, ni? House...

Read More →
14. 05. 2014
Ekipa z Warszawy online Odcinek 5 Sezon 2 (s2e05)

Ekipa z Warszawy online Odcinek 5 Sezon 2 (s2e05)

Ekipa z Warszawy online Odcinek 5 Sezon 2 (s2e05) Zobacz, co b?dzie si? dzia?o w 5 odcinku 2 sezonu Warsaw Shore! Zobacz, co b?dzie si? dzia?o w 5 odcinku 2 sezonu Warsaw Shore!...

Read More →
Pages:1234567...90»