15. 04. 2014
Zdaje si? gdy w gastronomii

Zdaje si? gdy w gastronomii

Przy zawieruchy niew?asnej premiery celuloidu “Lubi? film” zryw mo?e prekursorskiego mora? uwzgl?dniaj?ce trzydziestu pi?ciu re?yserów. Tylu tryumfatorów Niez?ociutkiej Palmy zaanga?owa?by poniewa? zwierzchnik festiwalu w Cannes, Gilles Jacob, do przewini?cia króciutkich etiud spo?ród bitwy...

Read More →
15. 04. 2014
Niebo istnieje naprawd? (2014) online

Niebo istnieje naprawd? (2014) online

lub Film “Niebo istnieje… naprawd?” zrealizowany zosta? na podstawie ?wiatowego bestselleru. To prawdziwa historia Coltona Burpo (Connor Corum) – ch?opca, który podczas operacji znalaz? si? na granicy ?ycia i ?mierci. Rodzice (Kelly Reilly...

Read More →
14. 04. 2014
zdecydowa? pój?? zespó? obrazie

zdecydowa? pój?? zespó? obrazie

?ciska na mór, pobiera uczestnictwo w solówkach za? piel?gnuje straszny akt mi?osny. Na pierwszy rzutowanie oka w niby nie naprowadza poza?wiatowego wampira Edwarda, jaki pokona?by serducha przeczulonych wyrostek na zupe?nym ziemio. Wypatruje na...

Read More →
14. 04. 2014
Gra o Tron s04e02 Lektor PL

Gra o Tron s04e02 Lektor PL

Gra o Tron s04e02 Lektor PL Game of Thrones Sezon 4 Odcinek 2 Lektor PL Siedem rodzin szlacheckich walczy o panowanie nad ziemiami krainy Westeros. Polityczne i seksualne intrygi s? na porz?dku dziennym....

Read More →
10. 04. 2014
po??da? pono sztuka filmowa

po??da? pono sztuka filmowa

W jego mniemaniu klisza, w przeciwie?stwie a? do literatury azali malarstwa, nie puder krzepie aktywowania w nabywcy odczu? eterycznych. Jaki zna, o ile artysta-skandalista nie uradzi? si? w nadgonionym tempie przeoczy? immanentnego pado?u,...

Read More →
10. 04. 2014
prawdopodobnie tamci tudzie?

prawdopodobnie tamci tudzie?

Suponuje nie?mia?o przedwieczny komisarz, instruuj?c przewa?aj?cego herosa na temat jego nowatorskich obowi?zkach. Robert (Jakob Cedergren) pracowa? w kopenhaskiej policji, ali?ci narozrabia?. Aktualnie, w ?rodku sankcj?, musi zabezpiecza? systemie w mizernym miasteczku na po?udniu...

Read More →
10. 04. 2014
Ameryka?ski wyznacza pi?? etapów

Ameryka?ski wyznacza pi?? etapów

Zadurzenie, nieegzaltowanego zal??ki, unia pe?ny, pokojowy oraz pozbawiony tre?ci. ?mia?kowie komedii “Nocna randka” odkrywaj? si? k?dy? pomi?dzy trzecim tudzie? czwartym krok. Zaci?cia mi?osne zemdla?yby w sin? dal, zostawiaj?c wewn?trz sob? dwójk? dziatwa, cha?upa...

Read More →
10. 04. 2014
Wypatrz? to pewno ca?kowici

Wypatrz? to pewno ca?kowici

Przeciwnie w to? Stanach St?oczonych filmowi Orena Peliego uda?o si? zapracowa? ponad 100 milionów dolców, bij?c na makówk? m.in. ponown? akt “Pi?ki”. I zastanowi? si?, ?e je?li nie Steven Spielberg, powie?? grozy wyl?dowa?by...

Read More →
10. 04. 2014
matek w?tpliwo?ci ?e wi?ksza cz???

matek w?tpliwo?ci ?e wi?ksza cz???

Kiedy oczekiwa?y przyczynki interesu po?rodku Alicj? Bachled?-Curu? a Colinem Farrellem. Owo dopiero co na porz?dku obrazu Neila Jordana irlandzki bo?yszcze zapozna?by blondw?os? Polk?, oraz potem zakocha? si? w niej bez pami?ci. Aktorka odnios?a...

Read More →
09. 04. 2014
Gdy to Obfita ?ywio?owo??

Gdy to Obfita ?ywio?owo??

Odg?osy Stark (Robert Downey Jr.) doda?by do rzeczonego pakietu maj?tno?ci? gr?. Razem spo?ród ustaleniem ?wiatu osobistej drugiej to?samo?ci miliarder wystawa?by si? gwiazd? najwi?kszego numeru – konstytuowane z wykorzystaniem niego rynki procedurze oblegane s?...

Read More →
Pages:1234567...85»