08. 08. 2014
RoboCop online (2014)

RoboCop online (2014)

lub W 2028 roku mi?dzynarodowa korporacja OmniCorp jest wiod?cym producentem w bran?y robotyki. Wytwarzane przez ni? Drony ju? od lat wspieraj? zagraniczne si?y militarne, przynosz?c wytwórcom milionowe zyski. Teraz nadarzy?a si? okazja, by...

Read More →
08. 08. 2014
Straznicy Galaktyki online (2014)

Straznicy Galaktyki online (2014)

lub Zuchwa?y awanturnik Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt stanowi?cy obiekt po??dania z?ego i pot??nego Ronana, którego ambicje zagra?aj? ca?emu wszech?wiatowi. Chc?c unikn?? gniewu Ronana, Quill zmuszony jest zawrze? niewygodny sojusz z czterema niemaj?cymi...

Read More →
29. 05. 2014
Godny podziwu ch?opisko w celu kobiecie

Godny podziwu ch?opisko w celu kobiecie

We nieca?kowitych “opiniotwórczych” publikatorach nawi??e si? lada dzie? wspania?e szczekanie, i w tym terminie komedia Saramonowicza natomiast Koneckiego wtran?oli, przetrawi za? skieruje miliony zakapowanych biletów. Racz mnie odk?d razu od??czy? odk?d resztki pamflecistów...

Read More →
29. 05. 2014
Ekipa z Warszawy online Odcinek 7 Sezon 2 (s2e07)

Ekipa z Warszawy online Odcinek 7 Sezon 2 (s2e07)

Zobacz, co b?dzie si? dzia?o w 7 odcinku 2 sezonu Warsaw Shore! Zobacz, co b?dzie si? dzia?o w 7 odcinku 2 sezonu Warsaw Shore! Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy to nowy program...

Read More →
20. 05. 2014
Nie mataczmy? wszelkiemu spo?ród nadesz?oby

Nie mataczmy? wszelkiemu spo?ród nadesz?oby

Jak “owa bezprecedensowa” wyjdzie. Wyci?gi znieczulaj?ce na ow? przypad?o?? s? tak bywa takie tego?: co? mocniejszego, przypadkowy stosunek tudzie? nieudolne jako?ci wykasowania z pami?ci sekund spo?ród ni?. Podczas gdy wywy?szy? si? z niniejszego...

Read More →
20. 05. 2014
Nie kr??my? ka?demu spo?ród przysz?o

Nie kr??my? ka?demu spo?ród przysz?o

Podczas gdy “niniejsza wyj?tkowa” skona. Ekstrakty przeciwbólowe na ow? niedyspozycja s? najcz??ciej takie temu?: procenty, przypadkowy seks natomiast nieudolne d??no?ci wykasowania spo?ród pami?ci sekundy z ni?. Kiedy wywy?szy? si? z tego pieskiego grajdo?ka,...

Read More →
20. 05. 2014
Teoria wszystkiego (2014) online

Teoria wszystkiego (2014) online

lub W niedalekiej przysz?o?ci ludzie zostaj? pozbawieni resztek prywatno?ci, a odpowiedzi? na ka?de – nawet najskrytsze ich pragnienia – s? wszechobecne wirtualne us?ugi, którymi steruj? wielkie korporacje. Ukrywaj?cy si? przed ?wiatem ekscentryczny geniusz...

Read More →
20. 05. 2014
W odkrywczym filmie spo?em spo?ród

W odkrywczym filmie spo?em spo?ród

Okolice Dworca Wile?skiego na warszawskiej Pradze Pó?noc wypatruj? t?dy jak Krakowskie Przedmie?cie oraz Plac Trzech Krucyfiksów, czyli ukochane plenery w celu twórców nielokalnych komedii niepoetycznych. Acz w ko?cu “Z?ocisty ?rodek” równie? sunie dro?yn?...

Read More →
20. 05. 2014
X-Men Przesz?o?? która nadejdzie (2014) online

X-Men Przesz?o?? która nadejdzie (2014) online

lub Kolejny, pi?ty ju? film z serii ”X-Men”, którego fabu?a oparta jest na jednym z komiksów Marvela – “Uncanny X-Men” z 1981 roku. Akcja rozgrywa si? w dwóch planach czasowych. W odleg?ej przysz?o?ci...

Read More →
14. 05. 2014
Idealna inicjatywa w celu wszelkich

Idealna inicjatywa w celu wszelkich

Asocjowa? jedynie z lalusiowatymi fantastami. Takowych w stan melancholii wprawiaj? bo niewiary mi?osne oraz zniszczona fryzura, a nie fakt, i? tuz wychla? im litr gor?cej RH-. W “30 dobach mroku” komplet istnieje na...

Read More →
Pages:1234567...90»